Dokumenty

  1. Regulamin obiektu
  2. Regulamin monitoringu
  3. RODO – Klauzula informacyjna
  4. FORMULARZ REZERWACJI – wypełnia firma
  5. POTWIERDZENIE REZERWACJI – wypełnia gospodarz obiektu
  6. OŚWIADCZENIE odbiorcy o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej